GDPR

Självklart följer vi och är utbildade i Personuppgiftslagen numera GDPR. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med

 gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och numera GDPR. Personlig data används för att kunna

 tillhandahålla de tjänster som vi skall upprätthålla för kund samt den data som behövs inom ramen för bokföringslagen

 reklamationsrätt osv. Uppgifter om dig sparas så kort tid som möjligt. Du kan som kund också vända dig till oss för att ansöka 

om att få din data hos oss raderad. Vi tar löpande bort data från mail och sms. Vi fakturerar normalt via Fortnox och 

hanterar projekt via Bygglet och MS office integrerat med Fortnox. 

Samtliga dessa aktörer klarar kraven kring GDPR. Uppkommer det information att dessa parter inte

 överensstämmer med GDPR så kommer dessa tas bort. Detsamma gäller säkerheten av dina uppgifter och försäkran 

om att dessa inte skall kunna användas av tredje part. Samtliga mail -adresser kopplade till våra nyhetsbrev har anmält 

sig på frivillig basis och det framgår tydligt hur man skall av -anmäla sig från nyhetsbrevet om man inte längre önskar prenumerera.