KVALITET

WP Welding har sedan 2015 varit certifierade i EN1090 och 3834. Sedan 1 juli 2014 behöver alla stålkonstruktioner CE märkas.  För att kunna utföra CE märkning krävs det att tillverkaren är certifierad. EN 1090 kräver att konstruktion som är bärande skall CE märkas. Detta betyder att beställare behöver försäkra sig om att deras underleverantörer har alla certifikat som behövs. Beställaren försäkrar sig även att underleverantören har den kunskap som krävs för att kunna tillverka en viss typ av bärverk. 


ENISO3834 kvalitetssäkring av svetsning

Många beställare kräver att man är certifierad i EN ISO 3834. Anledningen är att kunden skall kunna försäkra sig om att leverantören har tillräckligt med kunskap att utföra svetsning på ett säkert sätt och med rätt kvalitet. Standarden har utvecklats som en försäkran om att leverantören har den kunskap som krävs när det gäller kvalitet av svetsning samt utrustning. Certifieringen bevisar att hanteringen och kunskapen finns på företaget för att hålla högsta möjliga standard på samtliga tjänster. 

Kvalitet

Vi arbetar med olika uppdragsgivare inom energibranschen som kräver hög kvalitet. Eftersom vi arbetar med kvalitetsdrivna kunder förstår vi att kvalitet är nyckeln. Med varje projekt vi tar oss an är kvalitet en prioritet.

Vi har en intern kvalitetsprocess som måste följas av alla anställda inom WP Welding-teamet – för alla ansträngningar, alla projekt, alla platser och vid alla tidpunkter. Våra kunder har lärt sig att lita på vår kvalitet och lita på att vårt arbete kommer att vara en positiv del av deras anläggning i många år framöver.

Vårt fokus på både kvaliteten på våra projekt och kvaliteten på vår arbetsmiljö går hand i hand. WP Welding AB uppskattar varje kund som anförtror oss ett projekt.

Dessutom är vi tacksamma för varje anställd i vårt team som gör det lilla extra för att hjälpa oss att nå fortsatt framgång.

Kvaliteten på våra medarbetare och vårt arbete har lett till år av framgångsrika projekt och nöjda kunder.

Ersätt aldrig erfarenhet. 

Hållbarhet

Vi övervakar alla projekt från början till slut med en beslutsamhet att vara säker, skydda miljön och tillhandahålla kvalitetsservice. Det är vårt mål att tillhandahålla industriella industritjänster inom vårt segment av högsta kvalitet och säkrast möjliga arbetsmiljöer som visar värde för våra kunder, anställda och underleverantörer. Vi har åtagit oss att följa alla lokala, statliga och branschföreskrifter angående alla hälso-, säkerhets- och miljöproblem samt tillhörande tillverkningsstandarder.  I alla våra ansträngningar är vi förpliktigade att vidta ansvarsfulla åtgärder på alla arbetsplatser för att säkerställa säkerheten i de anläggningar där vi arbetar.

Vår framgång är ett direkt resultat av vårt engagemang för säkerhet och miljö. Vi ingjuter en känsla av mål och stolthet i det arbete som våra teammedlemmar utför. Detta hjälper till att säkerställa att våra kunders förfrågningar slutförs noggrant och effektivt.

Vi ser oss själva som partners med våra kunder och strävar efter att skapa en miljö där vårt team kan utveckla innovativa och effektiva lösningar för alla rör-, stål-, och anläggningsprojekt.

När bransch- och miljöbestämmelser förändras håller vi aktivt vår personal informerad och väl utbildad för att möta kraven på varje unikt jobb och arbetsplats.

Kvalifikationer

Våra anställda har genomfört många skriftliga bedömningar och prestationsutvärderingar. Våra kvalifikationer fastställds och dokumenteras löpande via våra certifieringar ISO 3834-2:2005, certifikatnummer 8281-02, KIWA samt EN 1090-1:2009+A1:2011, certifikatnummer 0416-CPR-7990-02.

ISO 3834

Verksamhetens omfattning
Produkt typ(er) Svetsning i samband med tillverkning och montage av bärande stålkonstruktioner samt svetsning av tryckbärande rörledningar
Produkt standard(er) EN 13480, EN 1090
Tillverkningsmaterialgrupp(er) (enligt CEN ISO/TR 15608)
1, 2, 5, 8, 10, 41, 42, 45
Svetsning och tillhörande processer 111, 135, 136, 138, 141
Andra dokument (inte nämnd(a) ovan) använt av tillverkaren i anslutning till överensstämmelse med EN ISO 3834-2 (EN-, ISO-, andra standarder)
ISO 9606-1, ISO 15609-1, ISO 15612, ISO 15614-1, ISO 17635, ISO 17637, ISO 17662

EN 1090 ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG FÖR TILLVERKNINGSKONTROLL I FABRIK 0416-CPR-7990-02 I överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 305/2011, 9 mars 2011

(Byggproduktförordningen – CPR), gäller detta intyg för byggprodukten
Tillverkning av svetsade bärverksdelar och byggsatser i stål
Utförandeklasser EXC1, EXC2 och EXC3
Deklaration av produktegenskaper ZA.3.4 (Metod 3a)
utsläppt på marknaden under eget namn eller varumärke