Projekt "Expansion Obbola"

Vi är just nu i slutfasen av ett spännande, roligt och utmanande uppdrag i Obbola utanför Umeå. Här i projekt ’Expansion Obbola’ har vi hjälpt SCA i bygget av en ny returfiberlinje som ska bidra till att fördubbla sin returfiberproduktion till deras nya pappersmaskin som redan är i drift. Projektet har pågått sedan 2019 och vi har varit involverade i den sista etappen som påbörjades i november 2022. 

 

Sedan årsskiftet har vi haft 80 personer från olika discipliner på plats för att utföra ett intensivt arbete, som lett fram till att SCA snart är redo att börja driftsätta denna nya returfiberlinje som byggts i en befintlig lokal redan nu i sommar. Ett arbete som pågått samtidigt som delar av anläggningen fortfarande varit i drift, vilket satt ännu högre krav på våra medarbetare. Tack vare ett tätt samarbete med SCA och ett dedikerat team under ledning av projektledare Naser Zeka har vi snart rott vår del av projektet i hamn med goda resultat.

 

 

”Vi är imponerande av hur lösningsorienterade WP Welding är och att de kan bemanna upp med bra folk på kort tid. De har bidragit mycket till att detta intensiva projekt går så smidigt och bra,” säger Oskar Persson, montageledare på projektet åt SCA.

Projekt Obbola