Svetsmetod Cladding

Svetsmetoden cladding, även känd som plätering eller beläggningssvetsning, används för att applicera ett skyddande eller funktionellt skikt på en basmetall. Det innebär att ett lager av en annan metall eller legering svetsas på ytan av en basmetall för att ge ökad korrosionsbeständighet, slitstyrka, värmebeständighet eller andra önskade egenskaper.

Svetsprocessen för cladding innebär att en tråd eller ett pulver av beläggningsmaterialet matas in samtidigt som en svetsbåge bildas mellan beläggningsmaterialet och basmetallen. Genom den höga värmen smälter beläggningsmaterialet och binds till basmetallen, vilket skapar ett tunt skikt av den önskade metalliska legeringen på ytan.

Cladding används inom olika industrier och tillämpningar, inklusive olje- och gasindustrin, kemisk industri, kärnkraftverk, marinindustrin och mer. Det används för att skydda komponenter från korrosion, erosion, slitage och andra påfrestningar, samtidigt som det ger ökad livslängd och prestanda åt de belagda delarna.

Cladding kan också användas för att skapa funktionella ytor med specifika egenskaper, till exempel termiskt ledande ytor eller elektriskt ledande skikt. Svetsmetoden cladding är ett effektivt sätt att förbättra och anpassa materialens egenskaper på ett kostnadseffektivt sätt.