WP Welding involverade i ombyggnation av världsunik textilfabrik i Sundsvall

WP Welding, ett företag specialiserat på kvalificerade rör-, stål- och apparatmontage, har under det senaste året varit involverade i ombyggnationen av Renewcells världsunika textilfabrik i Sundsvall. Uppdraget var ett av de största uppdragen i bolagets historia och är en tydlig ledstjärna för deras interna hållbarhetsvisioner.

Innovationsföretaget Renewcell återvinner gamla textilier och gör ny fibermassa. Under sommaren öppnade deras nya produktionsanläggning utanför Sundsvall. I upprustningen av det gamla pappersbruket i Ortviken tog de hjälp av WP Welding som är baserade i Lysekil och ingår i Sjösonkoncernen. Ett brett spann av kärnkompetenser från WP Welding var involverade och jobbet innefattade bland annat projektledning, rörsvetsning och installation av utrustning.

”Uppdraget omfattade 80 000 timmar fördelat på knappt sju månader, så det var ett intensivt uppdrag som blev lyckat tack vare ett stort engagemang och förtroende från Renewcells sida. Totalt var 97 personer från oss involverade tillsammans med eldsjälar från kunden, och arbetet var minst sagt dedikerat,” säger John-John Choukair, VD på WP Welding, och fortsätter.

”Våra kunder är vår nyckel för att bidra till en positiv utveckling i branschen. Att arbeta tillsammans med företag som har hållbarhet som sin affärsidé är det bästa sättet för oss att bidra till en hållbar omställning.”

WP Weldings erbjudande riktar sig mot industriella kunder inom petrokemi och processteknik, och när Sjöson gick in som ägare i bolaget för snart två år sedan befann sig branschen i ett spännande utvecklingsläge där hållbarhet stod i fokus. Idag är cirka 80% av uppdragen hos WP Welding kopplade till hållbarhet och detta tros fortsätta att öka under de kommande åren.

”WP Welding är experter på sitt område och det är viktigt att deras personal får komma till användning i en hållbarhetsomställning. De har tillräckligt med kompetens och personalkraft för att hjälpa sina kunder att ställa om snabbt vilket blev tydligt i projektet med Renewcell,” säger Lars Sjöberg, en av Sjösons grundare.